Một Chất Lượng Trọn Niềm Tin
Hotline: 0917 446 776 - 028 5400 2242

Dự án

Karaoke Nốt Nhạc Vui
Ngày đăng August 18, 2017

Dự án Karaoke Nốt Nhạc Vui Hoàng Văn Thụ 

Địa chỉ 293 Hoàng Văn Thụ quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Số thang: 1 thang 

Tải trọng mỗi thang: 750 kg

Số điểm dừng mỗi thang: 6 điểm dừng

Đăng ký

nhận báo giá