Một Chất Lượng Trọn Niềm Tin
Hotline: 0917 446 776 - 028 5400 2242

Dự án

Trường cao đẳng Công Thương
Ngày đăng August 16, 2017

Dự án trường cao đẳng công thương Thành Phố HCM 

Địa chỉ 20 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh 700000

Số thang: 2 thang 

Tải trọng mỗi thang: 750 kg

Số điểm dừng mỗi thang: 8 điểm dừng

Đăng ký

nhận báo giá