Một Chất Lượng Trọn Niềm Tin
Hotline: 0917 446 776 - 028 5400 2242

Dự án

Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng August 16, 2017

Dự án thang máy học viên cán bộ thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần thang máy Hoàng Triều là đơn vị cung cấp thang máy cho Học viện cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ 324 Chu Văn An, phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Số thang cung cấp: 1 thang 

Tải trọng thang: 1000 kg

Số điểm dừng: 5 điểm dừng

Đăng ký

nhận báo giá