Một Chất Lượng Trọn Niềm Tin
Hotline: 0917 446 776 - 028 5400 2242

Dự án

Chung cư khang gia
Ngày đăng August 16, 2017

Dự án thang máy chung cư Khang Gia

Địa chỉ công trình Phan Huy Ích Gò Vấp 

Số thang: 6 thang 

Số điểm dừng mỗi thang: 14 điểm 

Tải trọng mỗi thang: 630 kg

Đăng ký

nhận báo giá