Một Chất Lượng Trọn Niềm Tin
Hotline: 0917 446 776 - 028 5400 2242

Dự án

Chung cư bến Ba Đình
Ngày đăng August 16, 2017

Dự án thang máy Hoàng Triều cho chung cư bến Ba Đình 

Địa chỉ công trình 481 Bến Ba Đình, Phường 9 Quận 8,TP. Hồ Chí Minh

Số lượng thang: 4 thang 

Số điểm dừng mỗi thang: 16 điểm

Tải trọng mỗi thang: 750 Kg

 

 

Đăng ký

nhận báo giá