Một Chất Lượng Trọn Niềm Tin
Hotline: 0917 446 776 - 028 5400 2242

Dự án

Bệnh viện lao phổi tỉnh Vĩnh Long
Ngày đăng August 15, 2017

Công trình thang máy bệnh viện lao phổi tỉnh Vĩnh Long

Công ty cổ phần thang máy Hoàng Triều vinh dự là đối tác đấu thầu thiết kế xây dựng thang máy thương hiệu Hoàng Triều cho bệnh Viện Lao Phổi tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ Thanh Đức, Long Hồ , Vĩnh Long

Số thang cung cấp: 2 thang 

Tải trọng thang: 1000 kg

Số điểm dừng: 1 thang 2 điểm dừng & 1 thang 3 điểm dừng 

Đăng ký

nhận báo giá